lỗi
  • Failed loading XML file
  • http://kchospitality.com.vn/templates/sj_sportstore/templateDetails.xml
  • XML: failed to load external entity "http://kchospitality.com.vn/templates/sj_sportstore/templateDetails.xml"

Ông Phạm Khắc Trọng

Price: 0.00 $
Qty: 
Gần 10 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành công nghiệp khách sạn. Ông Trong với thế mạnh là kiểm soát tài sản và quản lý con người.

Kiến thức tuyệt vời về việc sử dụng thích hợp và lưu trữ hóa chất làm sạch. Am hiểu về các phương pháp làm sạch thiết bị và máy móc công nghiệp. Kiến thức hiểu biết sâu về phần mềm máy tính. Khả năng xuất sức để quản lý, hướng dẫn, lãnh đạo, phát triển, động viên và đào tạo nhân viên ở tất cả các cấp.

Kiến thức tuyệt vời về việc sử dụng thích hợp và lưu trữ hóa chất làm sạch. Am hiểu về các phương pháp làm sạch thiết bị và máy móc công nghiệp. Kiến thức hiểu biết sâu về phần mềm máy tính. Khả năng xuất sức để quản lý, hướng dẫn, lãnh đạo, phát triển, động viên và đào tạo nhân viên ở tất cả các cấp.

Manufacturer: 
Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH

Hỗ trợ & Liên hệ

Thông tin: www.kchospitality.com.vn | Cellphone: (+84) 120 226 7978 - (+84) 169 824 9955 | Hai Phong Viet Nam

Hai Phong - Viet Nam
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.