lỗi
  • Failed loading XML file
  • http://kchospitality.com.vn/templates/sj_sportstore/templateDetails.xml
  • XML: failed to load external entity "http://kchospitality.com.vn/templates/sj_sportstore/templateDetails.xml"

Điều tra khảo sát ban đầu

KC sẽ hỗ trợ đưa ra các nghiên cứu phát triển ý tưởng, nghiên cứu thị trường và tính khả thi để đánh giá thuận lợi về kinh tế của dự án hoặc tính ưu việt ( điểm mạnh ) của cơ sở kinh doanh hiện có. 

Các phân tích được dựa trên việc xem xét kỹ lưỡng của cả hai xu hướng kinh tế, xu hướng lịch sử thị trường và định hướng phát triển dự án dự kiến trong tương lai, đánh giá năng lực của vị trí dự án, cơ sở kinh doanh hiện tại, so sánh về kết quả hoạt động kinh doanh của đối thủ cạnh tranh chính và đánh giá thuận lợi của dự án liên quan đến số lượng phòng, hạng phòng, kích thước của nhà hàng hoặc các phòng họp, dịch vụ về thẩm mỹ spa, chăm sóc sức khỏe hay "USP" ~ sản phẩm khác biệt của cơ sở kinh doanh. 

Nghiên cứu tính khả thi trong thị trường hiện nay là một yếu tố vô cùng quan trọng vì nó thể hiện sự đánh giá khách quan về tính khả thi kinh tế của doanh nghiệp - chủ đầu tư, là cơ sở cần thiết cho đối thoại và đàm phán giữa các nhà điều hành quản lý và bảo đảm được hiệu quả về kinh phí.

Nghiên cứu chi tiết tính khả thi kinh tế học /  Báo cáo tính khả thi kinh tế kỹ thuật (TEFR) 

Nghiên cứu tính khả thi bao gồm một mô tả chi tiết đặc điểm của thị trường như: Địa điểm dự án và đánh giá khu vực, sự cạnh tranh và phân tích nhu cầu thị hiếu. 

  Tầm nhìn sứ mệnh 

Điều này sẽ rất quan trọng đối với việc quy hoạch tổng thể của dự án để thiết lập một tuyên ngôn sứ mệnh, tầm nhìn rõ ràng cùng với các chủ đầu tư – nhà khai thác. KC sẽ hỗ trợ sự phát triển, đưa ra khái niệm về tầm nhìn sứ mệnh, thiết lập các hướng dẫn rõ ràng và ngắn gọn về sự phân chia kế hoạch và triết lý hoạt động của cơ sở kinh doanh ( dự án ). KC thiết lập một môi trường làm việc chuyên nghiệp cho tất cả các thành viên hợp tác làm việc với nhau cùng phát triển dự án, sự đoàn kết chặt chẽ từ cán bộ tư vấn cao cấp đến những nhân viên bình thường. 

  Đưa ra Khái niệm / phát triển ý tưởng 

Sử dụng các nghiên cứu tính khả thi, và khái niệm đầu vào để đưa ra những Khái niệm về trang thiết bị tiện nghi, về dịch vụ cung cấp cho khách hàng hợp lý. Khái niệm đồng thời cũng đưa ra các giải pháp để hoạt động, vận hành dự án theo điều kiện và xu thế thị trường khu vực.

  Triết lý hoạt động / định hướng sản phẩm 

Xác định và đưa ra các khái niệm ( định hướng), các chiến lược và các tính năng độc đáo và các ưu điểm để doanh nghiệp hoạt động tốt nhất chiếm giữ ưu thế trong thị trường và khu vực, có ảnh hưởng về hình ảnh thương hiệu, và hiệu quả kinh doanh. 

Trong đó đưa ra định hướng về sản phẩm dịch vụ, về trang thiết bị tiện nghi nhằm cung cấp tới khách hàng.

Phân tích đặc điểm Cơ sở kinh doanh ( dự án ) 

Để đánh giá tiềm năng cho dự án, đánh giá về đặc điểm Cơ sở kinh doanh ( dự án ) hiện tại sẽ được thực hiện, để xác định các yếu tố quan trọng tạo nên sự thành công. Điều này sẽ bao gồm một bản phân tích chi tiết về S.W.O.T. (đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức) trong đó sẽ tập trung vào các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động phát triển dự án.

Hỗ trợ & Liên hệ

Thông tin: www.kchospitality.com.vn | Cellphone: (+84) 120 226 7978 - (+84) 169 824 9955 | Hai Phong Viet Nam

Hai Phong - Viet Nam
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.