lỗi
  • Failed loading XML file
  • http://kchospitality.com.vn/templates/sj_sportstore/templateDetails.xml
  • XML: failed to load external entity "http://kchospitality.com.vn/templates/sj_sportstore/templateDetails.xml"

Hoạt động hỗ trợ trước khi khai trương

 

Thành lập Quy trình hoạt động trong bộ phận

Cùng với Tổng giám đốc khách sạn, về các quy trình hoạt động sẽ được thiết kế cho toàn bộ phòng điều hành. Điều này bao gồm Nội quy, quy chế công ty.

Thiết lập kế hoạch tuyển dụng và Sổ tay nhân viên

Điều này liên quan đến việc chuẩn bị một Quyển hướng dẫn nhân sự chi tiết theo từng vị trí, cùng với một sơ đồ tổng thể về cơ cấu Tổ chức, Kế hoạch tuyển dụng (quan trọng cần thiết trong giai đoạn khai trương) và sổ tay nhân viên cho từng bộ phận.

Cách tiếp cận hiện đại này cho phép quản lý tốt công tác hành chính nhân sự, đảm bảo hiệu quả đào tạo được phát triển, nâng cao sự hiếu khách của nhân viên.

Đội ngũ nhân viên tư vấn sẽ được sắp xếp tham dự một loạt các khóa học đào tạo nguồn nhân lực, tập huấn và hội thảo chuyên sâu trong các lĩnh vực Quản lý Lễ tân, kỹ thuật nghe trả lời điện thoại, xử lý các khiếu nại và kỹ năng đàm phán giao tiếp xã hội, bảo trì bảo dưỡng ( hỗ trợ kỹ thuật), kỹ năng máy tính, kỹ năng bán hàng, tư vấn mua thêm và bán gia tăng, tiếp thị và nhận đặt phòng.

Chúng tôi đem đến các cơ hội hợp tác đào tạo, thực hành trong các khách sạn và khu nghỉ dưỡng. Tất cả chi phí cho nhân viên tham gia như tiền lương, vận chuyển, đi lại và ăn ở thuộc nội dung chương trình đào tạo như vậy sẽ cho đối tác liên kết hợp tác chi trả.

Để biết thêm chi tiết xin vui lòng chọn mục KC Executive Search để xem

Hỗ trợ mua hàng

Liên hệ trực tiếp với nhà sản xuất thông qua các chuyên gia tư vấn, cung cấp hệ thống các địa chỉ liên lạc nhà cung cấp có sức ảnh hưởng trong ngành công nghiệp sẽ mang lại tiết kiệm chi phí to lớn và đảm bảo chất lượng sản phẩm, giá xuất xưởng. Hợp nhất vận tải và vận chuyển hàng hóa sẽ mang lại tiết kiệm hơn nữa trong chi phí vốn. Dịch vụ cung ứng thường dựa trên một tỷ lệ phần trăm của giá mua hợp đồng cho các hạng mục mua.  

Ngân sách tài chính và mô hình kinh doanh

Điều này liên quan đến việc chuẩn bị ( kèm các khuyến nghị liên quan) đối với chủ sở hữu, nhà đầu tư của một dự báo tài chính bao gồm mười hai (12) tháng hoạt động đầu tiên. Các giả thiết chi tiết và công thức sẽ được đưa ra để cho phép phân tích độ nhạy bén khi thực hiện.

Chuẩn bị Ngân sách trước khi mở cửa

Một dự báo chi tiết về chi phí trước khi khai trương sẽ được trình bày cho các chủ sở hữu, nhà đầu tư với đầy đủ thông tin để phê duyệt.

Chuẩn bị Dự báo trong 5 năm

Một dự báo hoạt động kinh doanh trong vòng 5 năm thật chi tiết với các giả định dựa trên xu thế lịch sử và một bảng phân tích đầy đủ về tác động của các yếu tố có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh sẽ được chuẩn bị và trình duyệt.  

Kiểm soát ngân sách dự án

Các chuyên gia tư vấn sẽ tiến hành, thông qua hệ thống kế toán viên dự án, với chức năng kiểm soát tổng thể Ngân sách của dự án và tư vấn cho các chủ sở hữu nhà đầu tư những giải pháp trọng điểm và các bước thực hiện tiếp theo như giá trị đầu tư công trình, các kế hoạch chiến lược cắt giảm chi phí, thay thế và giới hạn chấp nhận được.

Tư vấn về hệ thống kế toán

Điều này bao gồm việc thiết lập một hệ thống kế toán trên máy vi tính phù hợp với hệ thống tài khoản kế toán thống nhất đến mức độ cho phép của luật pháp địa phương, công ước và thông lệ quốc tế. Hệ thống này sẽ cho phép dễ dàng so sánh hiệu suất của các khách sạn với các cơ sở tương tự trong cùng lĩnh vực ngành công nghiệp khách sạn.

Kế hoạch đào tạo trước khi khai trương

Các chuyên gia tư vấn sẽ chuẩn bị mọi công tác tiếp cận làm quen cho nhân viên trước khi mở cửa, đồng thời lên kế hoạch đào tạo cho tất cả nhân viên đặc biệt những nhân viên thường xuyên tiếp xúc với khách hàng trong các bộ phận khác nhau.

Kế hoạch Dịch vụ Tư vấn kỹ thuật

Một chương trình bảo trì tư vấn kỹ thuật sẽ được thiết lập cho tất cả các thiết bị chuyên dụng cùng với sự giám sát của Kỹ thuật viên KC để đảm bảo hiệu suất tối đa và chi phí tối thiểu.

Tư vấn hệ thống CNTT và tham gia hội nhập

KC liên tục đánh giá các công nghệ mới và giám sát xu hướng công nghiệp hiện đại và thị hiếu. Giải pháp tối ưu được xác định bằng cách kết hợp một loạt các ứng dụng để sản xuất hàng cao cấp và các mô hình đi sâu chi tiết hơn là chỉ quản lý dựa trên các giải pháp vĩ mô.

Phân tích

Điều này bao gồm việc quan trọng phân tích kết quả kinh doanh lỗ lãi cho khách sạn khi đi vào hoạt động. Khuyến nghị được đưa ra để sắp xếp các hoạt động, tối đa hóa doanh thu và giảm thiểu chi phí. Sự đánh giá đầy đủ về hoạt động quản lý cũng được đưa ra. 

Hỗ trợ & Liên hệ

Thông tin: www.kchospitality.com.vn | Cellphone: (+84) 120 226 7978 - (+84) 169 824 9955 | Hai Phong Viet Nam

Hai Phong - Viet Nam
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.