lỗi
  • Failed loading XML file
  • http://kchospitality.com.vn/templates/sj_sportstore/templateDetails.xml
  • XML: failed to load external entity "http://kchospitality.com.vn/templates/sj_sportstore/templateDetails.xml"

KC kết nối mối quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp

KC mang vinh dự đóng vai trò quan trọng để kết nối mối quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp giữa Bayview Resort Cát Bà, Hải Phòng và Trung tâm đào tạo du lịch Tozeur, Tunisia


KC Hospitality nỗ lực hết sức mình để được góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Tunisia trên phương diện Du lịch và Đào tạo Dịch vụ khách sạn cũng như hỗ trợ đẩy nhanh tiến trình hội nhập quốc tế của Việt Nam, tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho cán bộ nhân viên & sinh viên ngành du lịch hiếu khách, là đối tác tin cậy cũng như góp phần gìn giữ , nâng cao vị thế và sức mạnh của Việt Nam trong việc hội nhập với kinh doanh du lịch khách sạn quốc tết trong tương lai.

Hỗ trợ & Liên hệ

Thông tin: www.kchospitality.com.vn | Cellphone: (+84) 120 226 7978 - (+84) 169 824 9955 | Hai Phong Viet Nam

Hai Phong - Viet Nam
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.